a

Заштитник грађана Зоран Пашалић затражио је од Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог да га обавести да ли је припремило подзаконске акте којима би се омогућила примена Закона о родној равноправности којим је, између осталог, прописано да лице које није здравствено осигурано по било ком другом основу стиче то право по основу неплаћеног рада у кући.

Пашалић је у допису надлежном министарству подстио да је Законом о родној равноправности, који је ступио на снагу 1. јуна 2021. године, прописано да се подзаконски акти за спровођење овог закона доносе у року од годину дана од дана ступања закона на снагу.

Заштитник грађана од ресорног министарства, које врши надзор над применом овог закона, тражи да га у року од 15 дана обавести о мерама које је самостално предузело и у сарадњи са другим надлежним органима како би се омогућила примене законских одредби у пракси.

Пашалић подсећа да по Закону о родној равноправности лица која нису здравствено осигурана по било ком другом основу стичу то право по основу неплаћеног кућног рада  (вођење домаћинства, старање о подизању деце, старање о осталим члановима породице, неплаћени рад на пољопривредном имању и др).