a

b_300_0_16777215_00_images_20221209SZB.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 9. децембра 2022. године ненајављену посету Специјалној затворској болници у Београду. Била је то тематска посета и обављена је у циљу праћења поступања завода према лицима лишеним слободе која се налазе у било ком облику изолације од других лица лишених слободе, њиховом положају и остваривању њихових права. Током посете, НПМ је обавио ненадзиране разговоре са лицима која су се у тренутку посете налазила на извршењу дисциплинске мере упућивања у самицу, извршио увид у релевантну документацију, обишао просторије намењене за извршење самице и са службеницима разговарао о начину њеног извршења.

То је била последња посета у серији посета заводима за извршење кривичних санкција посвећених одређеној теми које су обављене током ове године. Налази посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја.

Професионално поступање руководства и запослених у заводу током трајања посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.