a

Заштитник грађана је у поступку контроле рада надлежних органа, покренутом поводом туче ученика средње школе у Обреновцу, закључио да је у случајевима када се ученици који изврше вршњачко насиље испишу из школе потребно да нове школе у које се они упишу наставе рад са учеником ради адаптације и превенције проблема у понашању.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу медијских информација о вршњачком насиљу у средњој Техничкој школи „Буда Давидовић“ у Обреновцу, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства просвете.

Просветна инспекција је затим извршила ванредни надзор над поступањем школе у овом случају и обавестила Заштитника грађана да је школа предузела активности из Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, али да није до краја спровела васпитно-дисциплински поступак јер се ученик који је извршио насиље исписао из школе пет дана после туче.

Школа је ипак у исписницу ученика унела напомену да је против њега покренут васпитно-дисциплински поступак, а Заштитник грађана сматра да када ученик настави школовање у другој установи, стручни сарадници у новој школи треба да разматрају и податке о досадашњем образовању и понашању ученика и да наставе рад са њим ради адаптације и превенције проблема у понашању и учењу.

Средња школа у Обреновцу је покренула васпитно-дисциплинске поступке против свих ученика који су учествовали у тучи, оних који су тучу посматрали и оних који су снимали тучу и дистрибуирали снимак, као и против ученика који је повређен јер је утврђено да је наговаран од стране других ученика да учествује у тучи, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је из достављене документације утврдио да је дводневни сукоб двојице ученика првог разреда средње школе у Обреновцу резултирао тучом у парку током великог одмора уз присуство великог броја ученика и да је туча завршена тако што је један ученик ударио ногом у главу другог ученика који је пао и онесвестио се, након чега га је превезен у Ургентни центар а полиција је извршила увиђај уз присуство професора.