a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да је у циљу смањења ризика од фемицида неопходно унапредити комуникацију надлежних органа приликом рада на заштити жртава породичног насиља укључивањем здравствених установа, односно лекара психијатријске струке у рад Група за координацију и  сарадњу које су образоване при тужилаштвима.

"Лекари психијатри могу имати најпрецизније податке о психичком стању насилника који су неретко зависници од алкохола или наркотика и који су били на хоспитализацији пре извршеног фемицида, што је веома значајно за процену ризика и одређивање мера заштите за жртву породичног насиља и спречавање убиства жртве, односно понављања насиља", рекао је Пашалић на конференцији "Институционални одговор на фемицид у Републици Србији" одржаној у Дому Народне скупштине Републике Србије.

"У поступцима контроле рада надлежних органа које смо по сопственој иницијативи водили у случајевима фемицида утврдили смо да је било тешко охрабрити жртву да пријави насилника надлежним органима посебно у случајевима дугогодишњег насиља, када је процењени ризик од понављања насиља био висок“, навео је Пашалић на конференцији коју су организовали Женска парламентарна мрежа и Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије.

Заштитник грађана је рекао да је у тим поступцима утврђено и да су многе жртве које су се одважиле да насилника пријаве, често одустајале од кривичног гоњења насилника и повлачиле своје исказе, што је онемогућавало вођење кривичног поступка.

Пашалић је додао да је контролним поступцима утврђено да су жртве у поступцима због насиља у породици који су претходили фемициду врло ретко биле позиване и охрабриване да учествују у раду Група за координацију и сарадњу, а једна од наших препорука јесте да жртве учествују ако желе и уколико је то могуће јер оне најбоље познају насилнике и могу бити од велике помоћи надлежним органима приликом процене ризика од насиља и прижања заштите и подршке жртви.

 "Најтежа последица дугогодишњег насиља у породици јесте што оно отвара зачарани круг насиља тако што од деце прави или будуће насилнике или будуће жртве. У једном од поступака које смо водили утврдили смо да је син почео да поприма обрасце оца насилника-убице и да осуђује мајку због покушаја да напусти насилника, а да је ћерка преузела улогу жртве и повукла се у себе“, рекао је Пашалић.

Заменица Заштитника грађана за родну равноправност Јелена Стојановић подсетила је у дискусији да је Министарство за бригу о породици и демографију формирало Радну групу за измену Породичног закона, у чијем раду је Заштитник грађана узео учешће у циљу измене дефиниција насиља у породици, као и увођења нових мера заштите жртава насиља у породици.

Стојановић је навела да се институција Заштитника грађана залаже за прописивање нових мера које би подразумевале издавање налога за лечење од алкохолизма и наркоманије као и издавање налога за укључивање у психосоцијални третман или специјализовани третман починиоца насиља, које би могли да изричу грађански судови.

Стојановић је навела да је Закон о спречавању насиља у породици значајно унапредио рад надлежних органа у одговору на насиље, али да посебни извештаји и случајеви које је Заштитник грађана водио у случајевима фемицида показују да је додатно унапређење потребно и то као боља сарадња између различитих државних органа.

Неопходно је да се у рад на заштити жртава насиља укључе органи из области  здравства, образовања, али и Управа за извршење кривичних санкција посебно у случајевима када насилник завршава са издржавањем казне затвора због кривичних дела у вези са насиљем у породици о чему би надлежни центар за социјални рад требало да има сазнања, рекла је Стојановић.