a

Заштитник грађана је, по сопственој иницијативи, на основу сазнања из медија да је полиција у Београду ухапсила оца због занемаривања и злостављања своје петоро деце које је приморавао да просе, од Центра за заштиту жртава трговине људима затражио информације о поступању у овом случају а од Трећег основног јавног тужилаштва у Београду да га извести о околностима лишења слободе оца.

Поводом истог случаја, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо и поступак контроле правилности и законитости рада Градског центра за социјални рад Београд и Министарства за бригу о породици и демографију.

Од Градског центра за социјални рад у Београду Заштитник грађана тражи да га у року од 15 дана извести о поступању надлежног одељења Центра за социјални рад у овом случају и мерама које је тај орган предузео за отклањање евентуалних пропуста, а од надлежног министарства да у истом року изврши надзор над стручним радом надлежног одељења ЦСР и да га извести о поступању у конкретном случају.