a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић је 7. фебруара 2023. године обавио контролну посету Окружном затвору у Смедереву.

Циљ посете је био праћење поступања по препорукама НПМ-а из Извештаја о посети ОЗ Смедерево која је обављена у августу 2021. године. Чланови тима су у заводским службама остварили увид у релевантну документацију и од службеника прибавили информације релевантне за предмет посете. Обављен је ненадзирани разговор са пет лица лишених слободе која су се налазила у затвореном одељењу завода.