a

На основу сазнања из медија да је отац из Бруса малолетну ћерку продао за новац и приморао је да се уда за његовог знатно старијег познаника, Заштитник грађана покренуо је по сопственој иницијативи испитни поступак оцене законитости и правилности рада надлежних државних органа.

Заштитник грађана затражио је од Центра за социјални рад општине Брус да у року од 15 дана достави податке о томе да ли је породица детета од раније на евиденцији Центра за социјални рад и ако јесте које активности из надлежности центра су предузете у претходном периоду. Такође, потребно је да се доставе подаци које активности су предузете поводом наведених сазнања у циљу заштите права и најбољих интереса детета као и подаци о сарадњи са полицијом и Центром за заштиту жртава трговине људима у наведеном случају.

Истовремено, потребно је да Министарство унутрашњих достави извештај о активностима које је предузело у овом случају, а Центар за заштиту жртава трговине људима да достави податке о предузетим активностима у циљу заштите права и најбољих интереса детета као и информације о сарадњи са полицијом и Центром за социјални рад општине Брус.