a

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

Заменица Заштитника грађана за права детета Јелена Стојановић изјавила је да је потребно додатно унапредити заштиту деце и породице у области социјалне политике пре свега кроз измене важећих нормативних аката, стручно усавршавање и повећање броја запослених у центрима за социјални рад, али и кроз промену имиџа ових центара у јавности.

"На првом месту потребне су измене Породичног закона како би се онемогућило склапање брака лицима старијим од 16 година уз одобрење суда. Затим, треба изменити Закон о јавном реду и миру који актуелно не искључује одговорност детета за учествовање у просјачењу и не признаје статус жртве детету укљученом у ове активности", навела је Стојановић на конференцији "Фестивал права и социјалне заштите 2023" у Лесковцу.

Стојановић је на скупу, у организацији Коморе социјалне заштите и Удружења правника социјалне заштите „Аргумент“, навела да су ограничење запошљавања у центрима за социјални рад које је било на снази, неформирање свих центара за породични смештај и усвојење у пуном капацитету, изостанак социјално-здравствених установа и неуједначено финансирање услуга личног пратиоца имали негативне последице на пружање услуга породицама и деци.

Још један од изазова у остваривању права детета је и недовољан број стручних радника у центрима за социјални рад што је последица забране запошљавања која је важила до недавно, али и одлива стручног кадра, док се истовремено број активности и корисника услуга по различитим основама увећава, рекла је Стојановић и додала да оваква ситуација утиче на поступање запослених али и на пропусте који се дешавају у поступцима који дођу до Заштитника грађана.

Фото: Заштитник грађана
Фото: Заштитник грађана

"Прописи о ограничењу запошљавања су негативно утицали на развијеност и на доступност услуга у области социјалне заштите, када су у питању деца. Утврдили смо и да је радницима у социјалној заштити потребно обезбедити одговарајуће обуке за јачања стручних капацитета установа и професионалаца у социјалној заштити“, рекла је Стојановић и подсетила да је после препоруке Заштитника грађана почетком 2021. године Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обезбедило сагласност Владе Републике Србије за запошљавање 187 нових стручних радника.

Заменица Заштитника грађана је навела и да је медијска слика о установама социјалне заштите неповољна и да грађани често немају поверења у њих, нарочито онда када изостане реакција центара у случајевима који се медијски актуелизују, и да је потребно да својим радом и комуникацијом са јавношћу раде на поправљању поверења.

"Пред Заштитником грађана се пре пар година нашао случај који је у потпуности медијски актуелизован. Медији су утицали на креирање става јавности што је довело до тога да се притисак јавности на надлежне институције појача, иако иста та јавност није била детаљно упозната са ситуацијом. Медији су свакодневним извештавањем о овом случају утицали на креирање става јавности о раду установа социјалне заштите, затим негативног односу према хранитељству на које се гледа као на начин зараде а не као на вид збрињавања детета до којег долази у крајњим ситуацијама, онда када је дете угрожено", рекла је Стојановић.

Стојановић је најавила да ће Заштитник грађана наставити да непрекидно и са великом пажњом прати рад свих надлежних државних органа и установа задужених за заштиту права детета и хитно реаговати на све њихове пропусте у раду са циљем да се деци обезбеди највећи степен заштите права и интереса.