a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у новембру 2022. године ванредну посету Аеродрому „Никола Тесла“ Београд због сазнања о неадекватним условима боравка странаца којима је одбијен улазак у земљу.

У извештају о посети НПМ је констатовао да је Станица граничне полиције Београд (СГП) била под значајно повећаним оптерећењем INAD путника, односно повећаним бројем странаца за које је оцењено да не испуњавају услове за улазак у земљу, што у том тренутку није било испраћено адекватном подршком оператера Аеродрома „Никола Тесла“ у погледу обезбеђивања довољних капацитета за смештај странаца и адекватних материјалних услова боравка. Услови у просторијама за смештај странаца су били на прагу понижавајућег или нехуманог поступања, те је НПМ упутио препоруке аеродрому да без одлагања предузме мере за унапређење услова у просторијама и уз координацију са граничном полицијом обезбеди довољне капацитете за смештај странаца којима се одбија улазак у земљу, како би се у будућности предупредиле такве ситуације.

У одговору оператера аеродрома, компаније Belgrade Airport d.o.o., наведено је да је са СГП Београд договорен виши ниво сарадње и боља комуникација како би будући изазови били на време препознати и благовремено решени. У погледу услова у просторијама, НПМ је обавештен да су спаваонице и тоалети санирани и окречени, да је купљена комплетна постељина и организована њено редовно прање и замена, да је поправљен и пуштен у рад систем за вентилацију и климатизацију просторија, да је поправљен оштећени плафон, да су отклоњени проблеми са дотоком топле воде и обезбеђено свакодневно снабдевање средствима за одржавање личне хигијене. Обезбеђена је бежична интернет веза и организовано је редовно чишћење просторија. Такође је најављено чишћење душека и одређивање периода њихове замене, као и да се ради на обезбеђивању боравка на свежем ваздуху, што је тренутно отежано због тога што се на аеродрому изводе бројни грађевински радови.

Из достављених одговора се може уочити да је аеродром уложио напоре да поступи по препорукама НПМ-а како би значајно побољшао услове смештаја странаца, те НПМ упућује похвале и подршку оператеру аеродрома за даље предузимање позитивних мера у унапређењу услова боравка путника у просторијама аеродрома.