a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 4. новембра 2022. године контролну посету Казнено-поправном заводу за жене у Пожаревцу ради праћења поступања по препорукама из Извештаја о посети обављеној у априлу 2021. године, током које је НПМ пратио усклађеност са Правилима Уједињених нација о третману жена затвореница и ванзаводским мерама за жене које су учиниле кривична дела, познатих под називом Правила из Бангкока.

У најновијем извештају нису упућене нове препоруке и констатовано је да је у великој мери поступљено по раније упућеним препорукама. Такође је констатовано да је повећано редовно присуство лекара психијатра и број извршилаца у Служби за третман, даље, да су интерним процедурама регулисани претреси деце, како оних која бораве у заводу, тако и деце посетилаца. Осуђеницама на извршењу дисциплинске мере упућивања у самицу је омогућено остваривање контакта са члановима породице, а деци посетиоцима је омогућено да простор у којем се обавља посета напусте пре осуђенице коју су посетили, како би се умањиле негативни ефекти које крај посете може имати на децу.

КПЗ за жене је обавестио НПМ да је завод 26. децембра 2022. године закључио уговор о сарадњи са Предшколском установом „Љубица Вребалов“ из Пожаревца на основу којег ће та установа пружати услуге неге, исхране и васпитно-образовног рада деци чије се мајке налазе на издржавању казне затвора. На тај начин ће се омогућити осуђеницама са децом да учествују у радним и другим активностима у заводу, што је и била препорука НПМ-а, а самој деци боравак у предшколској установи у локалној средини. Поступање КПЗ-а за унапређење положаја мајки на издржавању казне затвора и њихове деце НПМ је посебно похвалио, поготово зато што су у складу са савременим стандардима поступања према осуђеницама.

Такође, НПМ је обавештен да је завод од децембра 2022. године поново омогућио осуђеницама контакт са члановима породице преко видео позива. Ту могућност осуђенице су имале од почетка епидемије, односно у време забране посета, али пошто је у јуну 2022. године истекла донација организације која је то омогућила, завод је закључио нови уговор са мобилним оператером. Свака посета затвореницама у КПЗ Пожаревац, који је једини женски затвор у Србији, изискује знатна материјална средства за чланове њихове породице, те НПМ истиче да је омогућавање видео позива свакако за сваку похвалу.