a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 24. и 25. октобра 2022. године полицијске станице Димитровград и Бела Паланка, које су у саставу Полицијске управе у Пироту, и упутио Извештај са препорукама за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према задржаним лицима у тим полицијским станицама.

Министарство унутрашњих послова и ПУ Пирот су обавестили НПМ да ће поступајући по упућеним препорукама НПМ-а задржаним лицима омогућити да документацију у вези са задржавањем држе код себе током трајања задржавања и уредно водити записнике о задржавању лица у кривичном поступку. Поред тога, НПМ је обавештен да је у обе полицијске станице побољшано вештачко осветљење у просторијама за задржавање, да је ПС Димитровград обезбедила комплетну постељину за лежајеве, као и да је предлогом плана набавки за 2023. годину предвиђена набавка опреме за видео надзор за просторије у ПС Димитровград, а да је у ПС Бела Паланка видео надзор поново у функцији.