a

b_300_0_16777215_00_images_20230324PUSabac.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је 22. и 23. марта 2023. године посетио Полицијску управу у Шапцу. Пре посете полицијским станицама у оквиру те полицијске управе у Казнено-поправном заводу у Шапцу чланови тима су разговарали са притвореницима о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења. Посебну пажњу су посветили начину обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод и притвореним лицима који су примљени са било каквим повредама. Потом су посетили седиште ПУ Шабац и ПС Крупањ, Лозница и Мали Зворник, као и полицијске станице Коцељева и Љубовија.

Током тих посета НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, која су уједно и заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Чланови НПМ-а разговарали су са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица и извршили увид у предмете о задржавању лица. Такође, обишли су просторије за задржавање у посећеним полицијским станицама, као и просторије у КПЗ Шабац које се користе за задржавање у кривичном поступку ради провере да ли су у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Посете су биле ненајављене и остварена је изузетна сарадња са службеницима и руководством установа, како у КПЗ тако и у ПУ. У тиму за посете су били представници Заштитника грађана и Одбора за људска права Ваљево.