a

Заштитник грађана Зоран Пашалић и генерални секретар Сталне конференције градова и општина Никола Тарбук потписали су 31. марта 2023. године Споразум о сарадњи са циљем даљег унапређења положаја особа са инвалидитетом и других рањивих група становништва у Србији.

Потписивање споразума представља наставак сарадње институције Заштитника грађана и Сталне конференције градова и општина (СКГО) на спровођењу јавног позива за доделу награде за допринос развоју свих облика приступачности градовима, општинама и градским општинама у Републици Србији, успостављене 2016. године.

Заштитник грађана Зоран Пашалић тим поводом је истакао да спровођењем јавног позива жели да се подстакну локалне самоуправе на повећање приступачности и уклањање информационо-комуникационих баријера у њиховој средини, као и на промовисање добре праксе и размену искустава на локалном нивоу.

Приступачност просторима и услугама је веома важна у стварању једнаких услова за све наше грађане како би остварили своја права, били укључени у друштво и дали свој допринос развоју средине у којој живе, а и шире, указао је Пашалић.

Споразум се закључује  на неодређено време, а споразумне стране ће образовати Комисију за доделу награда, која ће разматрати остварене резултате и доделити награде, признања, односно похвале јединицама локалне самоуправе које су највише допринеле развоју приступачности на својој територији, односно у свом окружењу у претходној календарској години.