a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) сачинио је у децембру 2022. године Извештај о надзору над принудним удаљењима странаца обављеним током 2022. године. НПМ је у прошлој години обавио пет надзора над принудним удаљењем укупно 23 странаца. У извештају НПМ није упутио нове препоруке, већ је подсетио на раније упућене препоруке, а од Министарства унутрашњих послова затражио информације о мерама које су у међувремену предузете ради поступања по њима.

У одговору МУП-а је указано да иако су за 2022. годину била обезбеђена новчана средства за услуге превођења, она су током целе године коришћена у свега неколико случајева, што значи да се комуникација са странцима који бораве у прихватилиштима и који се принудно удаљују и даље одвија отежано. У случају када странци не разумеју језике које користе полицијски службеници, сам поступак је отежан и потенцијално ствара неразумевање у вези са питањима која су од значаја како за сам поступак који се према странцу спроводи, тако и за странца. Истовремено, помоћ преводилаца у комуникацији умногоме олакшава рад службеника који обављају удаљење или на други начин поступају према странцу.

Даље, у прихватилиштима за странце још увек није обезбеђено редовно присуство медицинског особља, а према одговору министарства разлози су епидемији заразне болести, изборни процес у земљи и формирање нове владе, као и оружани сукоби у Украјини, због чега нису ратификовани аранжмани са међународним организацијама, а донирана средства су углавном била усмерена на решавање питања и проблема лица избеглих из Украјине.

Започет је и наставак изградње новог дела објекта у Прихватилишту Падинска Скела и завршетак радова је сада планиран за последњи квартал ове године, стоји у одговору МУП-а.

У допису МУП-а је такође констатовано да нису одржани семинари и обуке за полицијске службенике који су надлежни за послове уласка, кретања и боравка странаца на територији Републике Србије и њихово удаљење, а који се односе на сагледавање испуњености услова за доношење решења о враћању у сваком конкретном случају. Према одговору МУП-а обуке и семинари су изостали због епидемије заразне болести, посебно у првом делу године, као и због чињенице да је од јула 2022. године Одељење за прихват и смештај странаца било под константним напором да обезбеди смештај странаца у сва три прихватилишта.

Истовремено, НПМ је у извештају са задовољством констатовао позитиван помак у вези са обезбеђивањем приступа правној помоћи странцима којима је одређен боравак у прихватилишту. Наиме, НПМ је постигао договор са Адвокатском комором Србије да упути позив заинтересованим адвокатима да се пријаве за пружање правне помоћи странцима смештеним у прихватилиштима за странце. Након истека рока за пријаву 1. фебруара 2023. године, комора је формирала листу адвоката према редоследу пријављивања, седишту адвокатске канцеларије и адвокатске коморе, које ће бити доступне странцима којима је одређен боравак у прихватилишту.

НПМ је у извештају похвалио поступање полицијских службеника који су спроводили принудно удаљење, те констатовао да се у прихватилиштима за странце поступа по препорукама које се односе на обавештавање странаца о разлозима за одређивање боравка у прихватилишту, односно на благовремено обавештавање странаца о предстојећем принудном удаљењу.