a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) 21. септембра 2022. године обавио је прву посету Општој болници „Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци – Служби за психијатрију. Након посете, сачињен је, и посећеној установи упућен, извештај са 19 препорука за унапређење поступања.

Општа болница „Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци обавестила је Заштитника грађана да је поступајући по препорукама НПМ-a на Одељењу психијатрије оспособљено купатило, да су поправљене санитарије и уређаји, као и да су декорацијом зидова унапређени материјални услови смештаја и радног простора. Такође, према примљеном допису, пацијентима је чешће омогућена шетња по болничком парку у пратњи медицинског особља, а проширен је и спектар рехабилитационих и терапијских активности, уз редовно ажурирање индивидуалних планова лечења. НПМ је обавештен и да се евиденција о фиксацији пацијената која чини књигу евиденције води од 22. фебруара 2023. године, да су допуњени обрасци који се односе на пристанак лица са менталним сметњама на медицинску меру, да су пацијентима на болничком лечењу учињене доступним информације о правима пацијената и начину њихове заштите, као и да је на одељењу постављено сандуче за приговоре, примедбе и похвале.

Министарство здравља доставило је Заштитнику грађана тражене информације о броју центара за ментално здравље и плановима за успостављање служби за ментално здравље у заједници. Сектор за инспекцијске послове Министарства здравља обавестио је Заштитника грађана да је обављен инспекцијски надзор у којем је записником констатовано поступање Опште болнице „Стефан Високи“ по препорукама НПМ-a. Према садржини тог дописа, од потребног кадра недостаје само један радни терапеут, који је тренутно на школовању чије ће се окончање поклопити са очекиваном сагласношћу Министарства здравља за пријем у радни однос. Такође, НПМ је обавештен о предузетим активностима ради поступања по препорукама које се односе на одговарајуће обуке здравствених радника и активностима на спровођењу других упућених препорука.

Континуирано поступање Опште болнице „Стефан Високи“ у Смедеревској Паланци по препорукама НПМ-а ради унапређења поступања према пацијентима са менталним сметњама биће предмет даљег праћења и контролне посете НПМ-а у наредном периоду.