a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, је 17. октобра 2022. године обавио ненајављену контролну посету Дому за лица ометена у менталном развоју у Тутину у циљу праћења поступања по препорукама из извештаја НПМ-а о посети тој установи из 2018. године. Поред представника Заштитника грађана, тим НПМ-а чинио је и лекар специјалиста психијатрије.

Дом је, поступајући по препорукама, реорганизовао смештај лица тако да се за сваког корисника обезбеђује по пет квадратних метара простора, замењени су дотрајали санитарни уређаји и предузете мере за обезбеђивање приватности у тоалетима и купаоницама, а реновиране су и просторије за пружање здравствене заштите и води се посебна књига евиденције о повредама корисника.

НПМ ће у наредном периоду и даље пратити извршење препорука које се тичу обезбеђивања потребног броја медицинског, неговатељског и другог особља, предузимања активности у циљу обезбеђивања простора за организовање спортско-рекреативних садржаја за кориснике, предузимања активности у циљу континуираног одржавања различитих радно-окупационих, културно–уметничких и других активности.