a

Поводом 5. јуна, Светског дана заштите животне средине заштитник грађана Зоран Пашалић истиче да иако грађани из године у годину постају све више свесни значаја животне средине и њеног великог утицаја на остале сегменте живота, број указаних пропуста институцији Заштитника грађана показује да је потребно и даље константно радити на ширењу свести о значају заштите права на здраву животну средину, а нарочито у мањим локалним срединама где постоји већи ризик од неодговорног понашања привредних субјеката и појединаца.

И овом приликом Заштитник грађана подсећа на важност здраве животне средине и заштите свих њених сегмената, указујући да су бука, непријатни мириси из угоститељских објеката и загађење ваздуха проблеми који су у протеклом периоду највише мучили грађане.

У том смислу, иако сви заједно треба да доприносимо бољем стању животне средине у нашој земљи, посебне обавезе у тој области имају јединице локалне самоуправе које својим одлукама, између осталог, треба да ближе регулишу како обављање надзора над нивоом буке из угоститељских објеката, тако и обављање њихове делатности у погледу уређења и опремања уређајима за одвођење дима, паре и мириса. Имајући у виду увек актуелни проблем загађености ваздуха у нашој земљи, једна од најважнијих улога појединих локалних самоуправа јесте и обавеза да се донесу локални планови квалитета ваздуха, као и краткорочни акциони планови.

С тим у вези Заштитник грађана подсећа на неопходност доследне примене свих прописа из области заштите животне средине, обавезу доношења свих одлука у циљу адекватније примене закона, као и потребу већег ангажовања свих нас у циљу обезбеђивања здравијих услова живота. Такође, Заштитник грађана ће приликом формирања Стручне службе институције посебну пажњу посветити унапређењу области заштите животне средине појачавањем стручног кадра сектора.