a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић, обавио је 29. маја 2023. године посету Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици. У тиму НПМ-а је поред запослених из Заштитника грађана била и Покрајинска омбудсманка са сарадником. Посета је била ненајављена и обављена је у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Током посете, тим НПМ-а је обавио разговоре са осуђеним лицима која су се у тренутку посете налазила на извршењу дисциплинске мере упућивање у самицу и посебне мере усамљење, као и са појединим лицима према којима су примењене мере принуде. Такође је извршен увид у документацију која се односи на употребу мера принуде, ванредне догађаје, притужбе лица лишених слободе, Књигу повреда, као и начин обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод и након примене мера принуде.

Професионално поступање руководства и запослених током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа са НПМ-ом.