a

b_300_0_16777215_00_images_20230530Fotka.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), који је предводила заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић обавио је 24. маја 2023. године прву посету Одељењу психијатрије Опште болнице у Пожаревцу у циљу превенције тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака. Поред представника Заштитника грађана, тим НПМ-а чинио је и лекар специјалиста психијатрије.

Ради сагледавања стања и доприноса унапређењу положаја психијатријских пацијената и поступања према особама са менталним сметњама у складу са стандардима у тој области, поред провере материјалних услова обиласком просторија Одељења психијатрије, посебна пажња посвећена је процедури пријема и поступању према агитираним пацијентима, начину остваривања права пацијената, као и другим питањима од значаја за превенцију тортуре.

Извршен је увид у релевантну медицинску документацију у вези са процедуром пријема, лечењем и применом мере физичког спутавања. Такође, обављени су разговори са појединим пацијентима.

Руководство и запослени остварили су пуну сарадњу са тимом НПМ-а.