a

Представнице Заштитника грађана учествовале су данас на тренингу подизање капацитета младих за учешће у доношењу одлука у оквиру пројекта "Удахнимо будућност: Оснаживање младих у заговарању за чисти ваздух", који организује УНИЦЕФ у Србији у сарадњи са Фондацијом БФПЕ за одговорно друштво. Међу полазницима тренинга били су деца и млади из Панела младих саветника Заштитника грађана, млади Повереници за заштиту равноправности, млади из Савета за младе Владе Републике Србије и Групе младих саветника УНИЦЕФ.

На интерактивној радионици учесницима тренинга представљене су надлежности Заштитника грађана као независног државног органа који контролише рад државних органа у примени републичких прописа. Посебно је разговарано на тему рада Панела младих саветника и на који начин деца и млади могу да се укључе у рад овог панела. Такође, представљен је рад Заштитника грађана у области заштите животне средине и упућени су млади на које начине могу да заштите своја права, међу којима је и право на здраву животну средину. Деца и млади су позвани да буду проактивни и да реагују на свако кршење њихових права, а посебно да буду грађани који ће реаговати на свако угрожавање животне средине које има утицаја на све становнике у нашој земљи.