a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) је током јуна и јула 2023. године посетио Полицијску управу у Новом Саду. Тим НПМ је 14. и 15 јуна 2023. године посетио седиште ПУ Нови Сад и ПС Бачки Петровац, Сремски Карловци, Бачка Паланка, Бач, Србобран и Бечеј. Пре посете полицијским станицама у оквиру те полицијске управе у Окружном затвору у Новом Саду чланови тима су разговарали са притвореницима о поступању полиције према њима приликом лишења слободе, задржавања и примене полицијских овлашћења. Посебну пажњу су посветили начину обављања првог лекарског прегледа по пријему у завод и притвореним лицима који су примљени са било каквим повредама. Тим НПМ је 6. и 7. јула 2023. године посетио преостале полицијске станице ПС Беочин, Жабаљ, Темерин и Тител.

Током тих посета НПМ је контролисао поступање полицијских службеника у вези са остваривањем основних права задржаних лица, која су уједно и заштитне мере од злостављања: право на приступ лекару и адвокату, право да о лишењу слободе обавесте блиску особу и начину на који се доведена и задржана лица информишу о својим правима. Чланови НПМ-а разговарали су са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица и извршили увид у предмете о задржавању лица. Такође, обишли су просторије за задржавање у посећеним полицијским станицама, ради провере да ли су у складу са прописаним условима, односно важећим стандардима.

Посете су биле ненајављене и остварена је изузетна сарадња са службеницима и руководством установа, како у Окружном затвору у Новом Саду тако и у Полицијској управи Нови Сад. У тиму за посете су били представници Заштитника грађана, Покрајинског заштитника грађана и Комитета правника за људска права.