a

Заштитник грађана Зоран Пашалић честитао је данас Међународни дан младих и позвао надлежне органе, министарства и установе да се добрим политикама образовања и запошљавања подстакну млади да управо у Србији граде своју будућност и будућност њихових породица.

Пашалић је том приликом истакао важност и улогу младих људи као драгоцен ресурс у обликовању будућности нашег друштва. То подразумева гарантовање безбедног простора за активности везане за њихове различите потребе и интересовања. Такође, неопходно је омогућити конструктиван међугенерацијски дијалог, као и да се млади могу ангажовати више у процесу доношења одлука у грађанским, социјалним и политичким питањима, нагласио је Зоран Пашалић.