a

Заменица заштитника грађана др Наташа Тањевић предводила је тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) током ненајављене посете Окружном затвору у Смедереву фебруара ове године. Посета је била контролна и обављена је у циљу праћења начина на који је поступљено по десет препорука за отклањање уочених недостатака и унапређење поступања према лицима лишеним слободе упућеним у Извештају о посети том заводу из 2021. године. Након контролне посете, такође је сачињен Извештај у којем су представљени налази НПМ-а у погледу поступања по упућеним препорукама, а с обзиром на утврђено чињенично стање, важеће  прописе и стандарде, упућено је пет препорука од којих су три поновљене.

Поступајући по препорукама НПМ-а, Окружни затвор у Смедереву започео је спровођење одговарајућих процедура приликом искључивања појединих осуђених лица из редовног режима издржавања казне, односно издвајања из заједничког режима извршења казне, и предузео активности ради унапређења индивидуалног третманског рада и реализације  специјализованог програма за групни рад са зависницима од психоактивних супстанци.

Такође, у одговору о поступању по препорукама, Окружни затвор у Смедереву обавестио је  НПМ да лекар приликом прегледа лица лишених слободе код којих утврди повреду, у извештајима о обављеним прегледима даје своје мишљење о повезаности изнетих навода лица о начину настанка повреда и насталих повреда, уцртава повреде у шему тела и фотографише лице.

Окружни затвор у Смедереву још увек није поступио по препоруци НПМ-а да осуђеним лицима разврстаним у затворено одељење и притвореним лицима омогући да изван затворених просторија, на свежем ваздуху проведу најмање два часа дневно, наводећи да се шетња омогућава у трајању од најмање сат времена и да ће и по овој препоруци бити поступљено уколико се за то створе могућности.

Управа за извршење кривичних санкција обавестила је Заштитника грађана да је наведени извештај о контролној посети достављен Одељењу за инспекцију како би приликом вршења надзор пратило спровођење препорука по којима завод није поступио у ранијем периоду, као и унапређења рада завода у областима у којима је констатован делимичан напредак.