a

Заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је данас, по притужби родитеља ученика нижих разреда ОШ "Браћа Јерковић" из београдског насеља Железник, испитни поступак оцене законитости и правилности рада те школе због директног угрожавања здравља и безбедности деце услед нехигијенских услова којима су били изложени током боравка на рекреативној настави организованој у дечијем одмаралишту „Бела бреза“ у Рожанству на Златибору од 13. до 20. јуна ове године.

Заштитник грађана је истовремено позвао Министарство науке, просвете и технолошког развоја да изврши надзор над радом ОШ „Браћа Јерковић“ како би се утврдило да ли је поводом организовања рекреативне наставе правилно применила прописе којима се одређује организација и спровођење наставе у природи и екскурзије у основној школи. Поступак је покренут и према Министарству здравља у смислу да ли је предузело мере из њихове надлежности. 

У поступку по притужби родитеља, чија деца похађају ОШ „Браћа Јерковић“ се наводи да запослени те школе који су са ученицима боравили на седмодневној рекреативној настави у дечијем одмаралишту „Бела бреза“ у Рожанству на Златибору, нису реаговали на предвиђен начин, иако су имали сазнања да у одмаралишту има инсеката, као и да је деци могло бити угрожено здравље због алергијске реакције на уједе стеница.