a

Заштитник грађана Зоран Пашалић покренуо је данас, по притужби родитеља ученика нижих разреда ОШ "Браћа Јерковић" из београдског насеља Железник, испитни поступак оцене законитости и правилности рада те школе због директног угрожавања здравља и безбедности деце услед нехигијенских услова којима су били изложени током боравка на рекреативној настави организованој у дечијем одмаралишту „Бела бреза“ у Рожанству на Златибору од 13. до 20. јуна ове године.

Заштитник грађана је истовремено позвао Министарство просвете да изврши надзор над радом ОШ „Браћа Јерковић“ како би се утврдило да ли је поводом организовања рекреативне наставе правилно применила прописе којима се одређује организација и спровођење наставе у природи и екскурзије у основној школи. Поступак је покренут и према Министарству здравља у смислу да ли је предузело мере из њихове надлежности. 

У поступку по притужби родитеља, чија деца похађају ОШ „Браћа Јерковић“ се наводи да запослени те школе који су са ученицима боравили на седмодневној рекреативној настави у дечијем одмаралишту „Бела бреза“ у Рожанству на Златибору, нису реаговали на предвиђен начин, иако су имали сазнања да у одмаралишту има инсеката, као и да је деци могло бити угрожено здравље због алергијске реакције на уједе стеница.