a

Заштитник грађана Зоран Пашалић нагласио је данас, поводом 20. новембра - Светског дана детета, да деца морају бити заштићена од сваке врсте насиља и злостављања и да се њихова права морају штити увек и свуда, али да треба да буду оснажена да постану свесна да поред права имају и одређене обавезе.

"Свако дете има право да се развија и напредује у сваком погледу, као и право да га ни одрасли ни деца на том путу не угрожавају. Због тога децу треба оснаживати да буду толерантна, солидарна и да имају емпатију према другима, тачније акценат у раду са децом треба да буде стављен на васпитање где важну улогу имају родитељи и школа", навео је Пашалић.

Заштитник грађана је рекао да се деца у Републици Србији, као и њихови вршњаци широм света, свакодневно сусрећу са новим изазовима међу којима су најизраженији дигитално, вршњачко и насиље у породици.

"Није дозвољена злоупотреба деце у било коју сврху. Како је говорио Достојевски, сви идеали света не вреде сузе једног детета и зато родитељи никада ништа не предузимајте док вас држи бес", рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је навео да се деца морају заштити од сваке врсте насиља, злостављања и занемаривања, али и оснажити да постану свесна права која други имају у друштву, да науче да буду солидарна, толерантна и сензибилисана за различитости са којима се сусрећу.