a

b_300_0_16777215_00_images_20231122IzvestajMoskva.jpeg
Фото: Заштитник грађана

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас у Београду, да је старијим женама на селу потребно пружити подршку, јер је то пут да друштво очува сопствени идентитет и традицију.

„Старије жене на селу не треба посматрати као социјалну категорију. Напротив. Треба им указати потребно поштовање и пружити сваку подршку, јер захваљујући њима успевају да се одрже сеоcка домаћинства. Тако да, када говоримо о њима, у виду треба имати пре свега то да су старије жене на селу носиоци наше традиције“, рекао је Пашалић.

Заштитник грађана је такође истакао да значај и улогу старијих жена које живе на селу потврђује и њихова бројност, јер их је укупно око 336.000, док око 74.000 њих, и то старијих од 80 година, углавном живи у самачким сеоским домаћинствима.  

b_300_0_16777215_00_images_20231122IzvestajMoskva2.jpegПредстављајући „Посебан извештај Заштитника грађана о заступљености услуга социјалне и здравствене заштите за старије жене које живе на селу“, Пашалић је рекао да је постојећи нормативни оквир за остваривање права те категорије жена веома добар, али да оне не могу да дођу у прилику да побољшају свој статус.

„Једна од кључних препрека која стоји између старијих жена на селу и доступности њихових права која им гарантује закон односи се на њихову дигиталну способност, као и могућност да уопште поседују савремене електронске уређаје“, нагласио је Пашалић. 

Према његовим речима, неопходно је да надлежне институције, укључујући и локалне самоуправе, уложе додатни напор како би старије жене на селу добиле прилику да остваре своја права, посебно она која се односе на доступност здравствене заштите.   

Генерални секретар Сталне конференције градова и општина (СКГО) Никола Тарбук рекао је да су за ту организију локалне социјалне услуге и социјална заштита старијих жена на селу међу кључним темама.

Тарбук је најавио да ће у 20 општина бити обезбеђена стручна, техничка као и финансијка подршка за унапређење локалних социјалних услуга.