a

Институција Заштитника грађана Републике Србије учествовала је на дводневној конференцији „Борба против насиља у породици: проблеми и решења“, коју је организовао Омбудсман Републике Казахстана 23. и 24. новембра 2023. године у Астани.

У онлајн укључењу је истакнуто да Закон о спречавању насиља у породици који је у Србији почео да се примењује 1. јуна 2017. године и у чијим одредбама су у знатној мери уважене препоруке и мишљења које је Заштитник грађана, унапредио је дотадашњи правни оквир и поступање у случајевима насиља у породици и у партнерским односима.

Међутим, иако је примена тог закона допринела успостављању много боље међуресорне сарадње полиције, органа старатељства и тужилаштва и уведене су хитне мере заштите које изриче полиција, још увек постоји простор за унапређење рада тих органа, нарочито када је реч о прaћењу спровођења хитних мера, процени ризика од насиља и одабиру адекватних мера који ће бити садржани у плану заштите жртве.

Такође, Заштитник грађана је идентификовао проблем да жртве насиља веома ретко учествују на састанцима групе које поступају у случају и у изради индивидуалног плана заштите, а ретко учествују и представници образовних, просветних, здравствених установа које пружају заштиту и подршку жртви. Проблематично је и то на који начин ће се у случајевима када је малолетник учинилац кривичног дела насиље у породици, жртви и малолетном учиниоцу пружити неопходна помоћ и подршка. Деца изложена породичном или партнерском насиљу нису увек препозната као жртве насиља, злостављања и занемаривања због чега најчешће изостају мере на њиховој заштити, указано је у излагању из Заштитника грађана Републике Србије.