a

Предуслов за пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштву је приступачно окружење. Остваривање људских, политичких, економских и социјалних права сваког грађанина зависи од доступних информација, услуга, објеката, зато морамо активно и континуирано радити да им се то омогући, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Међународног дана особа са инвалидитетом.

Пашалић је указао да се о положају особа са инвалидитетом не говори довољно, те да врло важан аспект активности Заштитника грађана јесте подизање свести на свим нивоима о неопходности предузимања системских мера за унапређење њиховог положаја, пре свега приступу образовању, запошљавању, здравственој заштити и другим основним услугама.

Стога је, између осталог, Заштитник грађана са Сталном конференцијом градова и општина и Тимом а социјално укључивање и смањење сиромаштва покренуо иницијативу, и већ седам година заредом спроводи јавни позив за доделу награда јединицама локалне самоуправе за допринос развоју приступачности, са жељом да подстакне и ода признање оним јединицама локалне самоуправе које су у својој средини највише допринеле развоју свих облика приступачности.

Кроз солидарност, разумевање и инклузивне мере можемо створити средину у којој се сваки појединац цени и подржава како би имао једнаке шансе за развој и остваривање својих циљева, својих снова, истакао је Зоран Пашалић.