a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 03. и 04. августа 2023. године тематску посету Полицијској управи Крагујевац – седиште ПУ и полицијске станице Кнић, Рача, Баточина, Лапово, Топола и Аранђеловац, као и Казнено-поправни завод у Крагујевцу – Одељење притвора, након којих је саставио извештај о посетама.

У Извештају о посети НПМ је указао на потребу да се записници о задржавању уредно воде и да садрже све податке од значаја за ток задржавања и остваривање права задржаних лица и упутио одговарајуће препоруке у том погледу. НПМ је обавештен да ће се, у складу са упућеним препорукама, уредно евидентирати остваривање права задржаних лица да се о времену и месту задржавања обавести лице по избору, укључујући и податке да лице није желело да оствари ово право, затим здравствено стање задржаних лица на почетку задржавања, укључујући уочене повреде, пружену лекарску помоћ, терапију и друго. Такође и сви подаци од значаја за остваривање права задржаних лица на приступ браниоцу, подаци о обедовању задржаних лица, укључујући и податак да је задржаном лицу понуђен оброк који је лице одбило, повремени обиласци задржаних лица од стране полицијских службеника у циљу надзора над њима током трајања задржавања. Записници о задржавању ће се уручивати задржаним лицима по истеку задржавања и понудиће им се да потпишу записник. Уколико то одбију, саставиће се забелешка о томе, уз навођење разлога које је задржано лице за то дало.

НПМ је упутио препоруке и КПЗ Крагујевац у вези са начином обављања првог лекарског прегледа лица лишених слободе по пријему у завод и документовања повреда, конкретно да се евидентирају наводи лица о начину настанка повреда, да се оне описују, фотографишу и уцртавају у шему тела и да лекар даје мишљење о повезаности изнетих навода о начину настанка и објективног налаза о повредама. Такође, препоручено је и да се о повредама које указују на злостављање или уколико лице лишено слободе наведе да је било злостављано, о томе обавештава надлежно јавно тужилаштво. У одговору КПЗ Крагујевац стоји да завод поступа у складу са тим препорукама и да је, од пријема извештаја НПМ-а, у шест случајева надлежним јавним тужилаштвима доставио релевантну документацију.