a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је 27. септембра 2023. године посету Станици граничне полиције Краљево и Аеродрому „Морава“ Краљево у циљу праћења поступања према мигрантима, односно тражиоцима азила, након које је сачинио извештај о посети.

Поступајући по препорукама НПМ-а аеродром је у просторијама за смештај странаца којима је одбијен улазак у земљу истакао информације о пружаоцима правне помоћи и успоставио је дневник у који ће се уписивати сви подаци релевантни за боравак странаца тим просторијама, као што су период боравка, подаци о обедовању, о пруженој здравственој заштити и други.

Такође, МУП је обавестио НПМ да је у вези са препоруком да предузме потребне мере како би у Станици граничне полиције Краљево могла да се обави регистрација странаца који су изразили намеру да поднесу захтев за азил у Републици Србији, у току поступак набавке опреме за регистрацију, као и да су додељене роле за рад у апликацији Азил за 13 полицијских службеника СГП-а.