a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) обавио је у октобру 2023. године редовну посету Прихватилишту за странце Пландиште, након које је израдио извештај о посети. У одговору Министарства унутрашњих послова на препоруке упућене у извештају НПМ је обавештен да су лица за која не постоји довољно изгледа да се могу принудно удаљити из земље, по извршеним проверама и утврђеном идентитету, у највећем броју отпуштана из прихватилишта и упућена у прихватне центре Комесаријата за избеглице и миграције.

У одговору даље стоји је МУП наставио са састанцима на највишем нивоу са представницима Министарства здравља у вези са адекватним пружањем здравствене заштите у прихватилиштима за странце. Поред тога, као начин за превазилажење тог проблема разматра се и расписивање јавне набавке за пружање медицинских услуга.

НПМ је такође обавештен да и даље нису попуњена систематизована радна места полицијских службеника, те да се то очекује у наредном периоду. У погледу препоручених обука, НПМ је обавештен само о обукама које су већ предвиђене Програмом стручног усавршавања полицијских службеника граничне полиције, као што су „Рад са маргинализованим мањинским и социјално рањивим групама“ и „Појам, препознавање и деловање полиције на појавне облике дискриминације“.

МУП је у одговору указао да се и даље ради и планира унапређење квалитета боравка и спортско-рекреативне активности странаца у прихватилишту.