a

Заштитник грађана је у испитном поступку контроле рада ПС Србобран који је покренуо по сопственој иницијативи, а након што је из средстава јавног информисања дошао до сазнања о томе да је задржано лице у ПС Србобран 06. маја 2024. године извршило самоубиство, утврдио пропусте у раду ове полицијске станице.

Заштитник грађана је, између осталог, утврдио да полицијски службеници који су преузели смену у 18 часова 06. маја 2024. године нису у континуитету предузимали мере и радње за које су надлежни и овлашћени а које су од значаја за безбедност задржаног лица. Поред наведеног, Заштитник грађана је констатовао да су просторије за задржавање у ПС Србобран реновиране на начин који повећава ризик од самоповређивања и других нежељених догађаја, с обзиром на то да се на новим улазним вратима са унутрашње стране, преко мањег отвора – прозора намењеног за непосредан надзор над задржаним лицем, налазе две дебље металне шипке на растојању довољном да се између њих провуче део постељине или одеће.

Имајући у виду да су без одлагања предузете радње усмерене на утврђивање индивидуалне одговорности, односно да су покренути дисциплински поступци и два полицијска службеника удаљена са рада, као и да је о наведеном догађају обавештено надлежно јавно тужилаштво, Заштитник грађана није упутио препоруке за покретање поступака у циљу утврђивања одговорности у конкретном случају, већ је затражио да буде обавештен о исходу покренутих поступака.

У циљу унапређења рада органа управе и спречавања сличних пропуста у будућности, Заштитник грађана је упутио препоруку да ПС Србобран обезбеди да се над сваким задржаним лицем врши надзор током боравка у просторији за задржавање који ће укључити континуирано праћење система аудио-видео надзора, као и повремене обиласке задржаног лица од стране полицијских службеника који ће се евидентирати у записник о задржавању.

Такође, Заштитник грађана је упутио препоруку да МУП, Дирекција полиције, ПУ Нови Сад, ПС Србобран без одлагања предузме активности како би се отклонили недостаци на вратима просторија за задржавање, односно ризик од самоповређивања и других нежељених догађаја.