a

Насиље над старијима је један од најтежих облика насиља, а још суровијим га чини чињеница да се о том облику злостављања најмање говори. Верујем да смо одговорно друштво са довољним искуством и одговарајућим механизмима за стварање сигурног окружења за достојанствен живот наших најстаријих суграђана, изјавио је данас заштитник грађана Зоран Пашалић поводом Међународног дана борбе против насиља над старијима.

Пашалић је истакао да су старије особе међу најрањивијим члановима нашег друштва. Нажалост, многи од њих се суочавају са различитим облицима насиља, укључујући физичко, емоционално, психичко, финансијско злостављање, као и занемаривање и непружање адекватне неге. Насиље над старијима често остаје скривено, јер жртве ретко пријављују злостављање због страха, стида, осећаја беспомоћности или зависности од својих злостављача, навео је Пашалић.

Борби против насиља над старијима се и даље не посвећује довољно пажње, зато институција Заштитника грађана приоритет у раду даје управо заштити наших старијих, указао је Пашалић и истакао значај едукације јавности о проблему насиља над старијима као и значај препознавања и превенције насиља, подршке старијим особама које трпе насиље, али и сарадње институција и локалних организација.

Заштитник грађана је овом приликом поново позвао грађане, али и жртве, да пријаве сваки вид насиља и дискриминације над старијима.