a

Поводом 20. јуна, Светског дана избеглица, заштитник грађана Зоран Пашалић подсећа да је то прилика да се изрази поштовање и укаже на храброст, као и жртву свих оних људи који су остали без домова, имовине, а неретко и без својих најближих и били приморани да нови живот потраже на неком безбеднијем месту.  

„Сваки човек има право на живот, слободу и безбедност, и то су темељна људска права. Зато је изузетно важно да у свакој прилици покажемо решеност да заштитимо та права, потврдимо хуманост и пружимо подршку свим људима са избегличким статусом у нашој земљи. То је најбољи показатељ да смо отворено друштво у коме је могућ достојанствен живот“, рекао је заштитник грађана Зоран Пашалић. 

Заштитник грађана истиче да је Србија, током протекле три деценије примила више стотина хиљада Срба и припадника других националности који су морали да напусте Косово и Метохију, Хрватску, као и Босну и Херцеговину тако да и данас, боље од многих земаља у региону, укључујући и неке европске земље, разуме страхове и потребе избеглица које од 2015. године долазе из Северне Африке и са Блиског истока.                                                   

Пашалић указује на то да је питање збрињавања људи са угрожених подручја веома осетљиво, јер често немају лична докумената, не познају језик, као ни прописе и процедуре земље у коју долазе. Напомиње да су у посебном ризику рањиве групе које стижу без пратње, нарочито жене и деца, што је додатан повод да се непрекидно указује на сву комплексност положаја избеглица и важности решавања њиховог статуса.

Заштитник грађана континуирано прати положај избеглица у Србији и у оквиру  Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) редовно обавља посете прихватним центрима за мигранте, као и центрима за азил, прихватилиштима за странце и транзитним зонама на међународним аеродромима.

У 2023. години обављено је пет посета ове врсте и то Прихватилиштима за странце у Пландишту и у Падинској Скели, уз посете Аеродромима у Београду, Нишу и Краљеву. Надлежним органима упућене су препоруке у циљу унапређења поступања и отклањања уочених недостатака.

Заштитник грађана је упутио и мишљења на Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о странцима и Нацрт закона о изменама и допунама Закона о азилу и привременој заштити.