a

Заштитник грађана, након спроведеног поступка контроле и законитости рада, упутио је Мишљење Републичком геодетском заводу и Министарству грађевинарства и инфраструктуре због недоступности података на интернет страници РГЗ људима који живе у иностранству, а поседују некретнине у Србији.

У Мишљењу је наведено да РЗГ размотри могућност да преко своје интеренет странице поново обезбеди доступност основних података катастра и свим лицима која се налазе у иностранству, водећи рачуна да се не угрози истрага која се води због хакерског напада на сајт завода прошлог лета.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре треба да као надзорни орган размотри правилност поступања Републичког геодетског завода у циљу изналажења решења које неће бити на штету грађана.

Могућност бесплатног увида у основне податке катастра непокретности преко интернет странице Републичког геодетског завода је нарочито значајно за кориснике који живе у иностранству, с обзиром на то да они не могу тако лако да изврше увид у податке у просторијама Завода у Републици Србији, увид у свој предмет, закажу састанак са службеницима катастра, нити да успоставе телефонски контакт без додатних трошкова.

У том погледу, наводи се у Мишљењу, може се поставити питање неједнаког положаја и дискриминације грађана који живе у иностранству, јер су  ускраћени у остваривању права на бесплатан увид у податке катастра непокретности. Међутим, с обзиром на то да је у конкретном случају изостало достављање потпуних информација и свих података, а који су свакако од значаја за овај поступак, Заштитник грађана није био у могућности да свестрано и целокупно сагледа поступање органа јавне власти и оцени да ли је ово ограничавање приступа основано, неопходно и нужно и  да ли се заштита угрожених података могла и може обезбедити и на другачији начин.