a

Градској општини Палилула Заштитник грађана је  наложио да  у складу са надлежностима прописаним одредбама Закона о планирању и изградњи и пратећим прописима, предузме све законом прописане мере на успостављању услова за извршење решења о рушењу.

Истовремено наложено је да надлежно одељење Градске управе градске општина Палилула након успостављања законских услова за извршење предметног решења, исто без одлагања спроведе.