a

Градски центар за социјални рад у Београду начинио је пропусте у раду на штету права детета притужиље, јер од 2016. године доследно je пропуштао да предузме мере из надлежности органа старатељства ради заштите од кршења права детета на другог родитеља и заштите од родитељског злостављања и злоупотребе, које је спроводио отац да би спречио самостално вршење родитељског права мајке и виђање детета са мајком, одређено судским одлукама. Заштитник грађана је такође утврдио, да дете изложено партнерском насиљу над мајком није третирао као жртву злостављања, односно насиља у породици. Даље, центар није обавештавао суд, у поступку који је покренуо отац, о свим сазнањима којима је располагао о историји насиља у породици и о родитељском злостављању и злоупотреби и кршењу судских одлука, а од 2019. године занемаривао је примедбе на поступање у том случају, на које је надзорни орган у континутитету указивао и није извршавао налоге надзорног органа за отклањање учињених пропуста у раду.

Због утврђених пропуста у раду центра Заштитник грађана је затражио од директора центра да све утврђене пропусте отклони у будућем раду, између осталог и да обезбеди стручним сарадницима да сву децу изложену насиљу у породици над родитељем, сиблингом или другим блиским чланом породице, увек и без изузетка третирају као жртву насиља.