a

У циљу унапређивању рада органа управе и остваривању заштите људских слобода и права грађана, Заштитник грађана је извршио контролу рада полицијских станица при пријему и обради захтева за издавање личних докумената – пасоша и личних карти. Контролу је вршила служба Заштитника грађана Републике Србије, у сарадњи са омбудсманом АП Војводина и омбудсмана локалних самоуправа Ниша, Крагујевца, Раковице, Шапца, Зрењанина, Суботице, Гроцке и Бечеја.
 
Од 168 полицијских станица колико их има у Србији , контрола је, у периоду од 27. октобра  2008. године  до 27. новембра 2008. године обављена у 92 полицијске станице. 

Општи је закључак да Министарство унутрашљих послова Републике Србије није у потпуности предузело све мере у циљу стварања адекватних услова за поступање у складу са начелима добре управе приликом пријема и обраде захтева грађана за издавање личних
докумената. Проблеми са којима се полицијске станице најчешће суочавају приликом примања и обраде података за издавање личних докумената, односе се на се лошу компјутерску опремљеност и лоше везе са централом. Примећено је, поред осталог да се службеници суочавају са недовољним бројем фотобоксева и проблемима приликом узимања отисака и фотографисања деце, болесних и особа са инвалидитетом.