a

На основу члана 38. став 1. Закона о заштитнику грађана ("Службени гласник РС", бр. 79/2005 и 54/2007), члана 44. став 2. и члана 178. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 79/05, 81/05 и 83/05),

Заштитник грађана, уз сагласност Народне скупштине Републике Србије, доноси

Одлуку о образовању и раду Стручне службе Заштитника грађана

Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 105/2007 од 13.11.2007. године.