a

Конвенција Уједињених нација о правима детета утврдила је право детета на заштиту од економске експлоатације и сваког облика рада који може бити опасан, ометати образовање детета, нашкодити дететовом здрављу или физичком, менталном, духовном, моралном и социјалном развоју.
Имајући у виду напоре држава и читаве међународне заједнице да се деци обезбеди заштита од свих облика злоупотреба када је дечји рад у питању, потребно је детаљно регулисати сва питања од значаја за ову област заштите дечјих права, како око послова које деца могу обављати тако и око обавеза послодаваца који децу ангажују. Неопходна је строжија казнена политика за послодавце како би се пружила додатна заштита једној од најосетљивијих категорија становништва и да би се спречило изједначавање кршења ове забране са кршењима права пунолетних радно ангажованих лица код повремених и привремених послова, наведено је у Мишљењу Заштитника грађана.

e1