a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре, упутио је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Мишљење на Нацрт закона о заштити права лица са менталним сметњама, корисника услуга смештаја у социјалној заштити