a

Заштитник грађана подржава напоре предлагача да доношењем подзаконског акта разради одредбе Закона о полицији којима су прописана полицијска овлашћења. Истовремено, Заштитник грађана користи прилику да укаже на могуће правце побољшања решења и додатног прецизирања појединих одредаба садржаних у Предлогу правилника о полицијским овлашћењима, наводи се у Мишљењу Заштитника грађана