a

Ради спречавања даљих могућих негативних природних последица и у циљу заштите и очувања природне разноврсности, неопходно је да надлежни органи јавне власти сагледају и преиспитају важећи нормативни оквир којим је уређена изградња малих хидроелектрана у Републици Србији у складу са стручним мишљењима и студијама у овој области. Такође, потребно је да Министарство заштите животне средине преиспита спровођење надзора над радом свих постојећих малих хидроелектрана, као и све до сада издате сагласности, стоји између осталог у мишљењу са препорукама Заштитника грађана.