a

Заштитник грађана поздравља доношење посебног правилника о начину и условима примене полицијских овлашћења према малолетним лицима, налазећи да се на овај начин може целовито и у складу са стандардима остваривања и заштите права детета уредити поступање полицијских службеника према деци приликом примене полицијских овлашћења. У циљу додатног унапређења Предлога правилника, Заштитник грађана предлаже извесне измене и допуне његовог текста, које је доставио Министарству унутрашњих послова.