a

Од почетка рада извршитеља, од 2012. године, највећи број притужби које је Заштитник грађана примио на њихов рад односио се на висину тарифе о наградама и накнадама за рад извршитеља, као и доставу писмена у поступку.

Доношењем Јавноизвршитељске тарифе иницијално прописане накнаде за рад јавних извршитеља су смањене, међутим, због начина на који су одређене врсте накнада њихови износи су и даље превисоки, чиме се претварају у својеврсан вид казне и посебно угрожавају грађане лошег материјалног статуса.

Нужно је стога преиспитати Јавноизвршитељску тарифу водећи рачуна о општим економско-социјалним условима живота, како не би егзистенцијално угрожавала грађане, стоји између осталог у Мишљењу Заштитника грађана упућеног Комори извршитеља и Министарству правде.

Пашалић такође наглашава да је потребно успоставити ефикасан механизам достављања у поступку извршења који ће осигурати како ефикасност у поступању и спровођења извршења с једне стране, тако и пуну правну сигурност за извршног дужника с друге стране. Такође је важно да се у законским оквирима изврши стандардизација и уједначавање поступања јавних извршитеља приликом достављања, како би се обезбедило њихово једнообразно поступање.

У циљу заштите професије и јавног интереса, Пашалић истиче да је неопходно ојачати механизме контроле рада и одговорности јавних извршитеља ради обезбеђивања законитости и правилности њиховог рада, те доследно и у потпуности примењивати прописе којима је регулисан надзор над њиховом радом.