a

Заштитник грађана подржава напоре предлагача да овим законом изврши кодификацију области борачко-инвалидске заштите и цивилних инвалида рата која је уређена различитим прописима. Ипак, приликом нормирања појединих решења потребно је да се законодавац руководи основним принципом доношења овог закона како се не би смањивао достигнути ниво права корисника по важећим прописима односно да се призната права не умањују, као и да се задржи иста висина примања, уз могућност повећавања појединих права, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.