a

И поред постојања Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године, протеклих година није дошло до значајних унапређења стања у области слободе изражавања и медија. Ова стратегија и измене законских решења у области медија нису оправдали очекивања, јер и даље постоји низ дугогодишњих нерешених проблема и недостаци у прописима који регулишу ову област. Заштитник грађана је указивао и на тежак материјални положај новинара и медијских радника, на чињенице да велики број новинара и даље ради на основу неповољних уговора, да је износ њихових зарада испод републичког просека и да раде у условима у којима не постоје ни посебни заштите професионалних права. Сви ти проблеми у медијском сектору се рефлектују на слободу изражавања и медијске слободе, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана.