a

Како би се несумњиво утврдило да ли се спроводе све смернице за заштиту животне средине услед извођења рударских и других активности Рударског басена „Колубара“, и то превасходно у насељима Велики Црљени, Зеоке и Медошевац у којима и даље живе преостали мештани, потребно је да Министарство заштите животне средине спроведе свеобухватан инспекцијски надзор ЈП ЕПС, Рударског басена „Колубара“ у примени прописа из области заштите животне средине и донетих студија о процени утицаја на животну средину. На тај начин је потребно установити да ли се у наведеним насељима врши адекватан мониторинг за поједине чиниоце животне средине, те да ли постоје прекорачења граничних вредности узрокована рударско-енергетским активностима на овом подручју.

Истовремено, имајући у виду да за поједине делове наведених насеља постоји плански основ, као и да мештани који живе у непосредној близини Рударског басена „Колубара“ несумњиво трпе утицај обављања рударске делатности, Заштитник грађана сматра да је неопходно да ЈП ЕПС предузме све неопходне мере из своје надлежности како би се у што скоријем року омогућило пресељење свих осталих мештана Великих Црљена, Зеока и Медошевца који живе у непосредној близини Рударског басена „Колубара“, наводи се у између осталог у Мишљењу Заштитника грађана упућеном Министарству заштите животне средине, Јавном предузећу Електропривреда Србије и Министарству рударства и енергетике.