a

Заштитник грађана поздравља напоре предлагача на изради нове стратегије у области превенције и заштите деце од насиља имајући у виду да резултати бројних доступних истраживања указују да је насиље према деци у Србији и даље раширена појава у свим окружењима у којима деца бораве: у породици, предшколској установи, школи, институцијама, али и чињеницу појаве нових видова насиља попут дигиталног насиља, наводи се између осталог у Мишљењу Заштитника грађана на Предлог стратегије упућеном Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања