a

Заштитник грађана поздравља напоре предлагача на изради нове стратегије у области унапређења положаја особа са инвалидитетом имајући у виду да, иако је правни оквир унапређен, ова рањива група се и даље сусреће са бројним тешкоћама у остваривању њихових права. У Мишљењу које је доставио Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Заштитник грађана је предложио измене и допуне текста Стратегије.